Kungsholmen International Preschool:
Sankt Göransgatan 152
112 51 Stockholm
Pre-school section: 076-273 98 21
Nursery section: 073-941 09 48

Rektor
Olga Munther
070-961 55 80