Klagomålshantering

Synpunkter, beröm och klagomål
Vi har som mål att erbjuda god kvalitet på vår förskola. Inget är så bra att det inte kan bli bättre och synpunkter och klagomål bidrar till att utveckla verksamheten.
Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad det är som ni inte är nöjda med, eller berätta vad vi gör som är bra.
Vem framför jag mina klagomål till? Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar, framför det i första hand till ditt barns pedagoger. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till rektor.

Steg 1. Pedagoger
I första hand vänder ni er till pedagogerna med hjälp av mail eller telefonsamtal.
Varje avdelning har ett eget telefonnummer.

  • Kittens: 0736-87 04 17
  • Lions:  0736-87 13 36

Du kan mejla till våra pedagoger på staff@sipkungsholmen.se

Steg 2. Rektor
Nästa steg vänder ni er till rektor genom att boka ett möte. Ta kontakt via mail eller telefon.
Olga Munther: 0709-61 55 80 rektor@sipkungsholmen.se

Steg 3. Skolchef
Nästa steg är att vända sig till skolchefen Hadeel Abbas. Det gör ni via e-mejl rektor@piongrand.se

Steg 4. Huvudman
Alternativt att höra av sig till huvudmannen. Det gör ni via e-mejl: huvudman@tivoliforskolor.se

Steg 5. Utbildningsförvaltningen
Sista steget är att kontakta utbildningsförvaltningen.

Ni kan även skicka in klagomål, beröm och idéer kring vår förskola via stockholm.se. Ni kan välja att vara anonyma. Ni kan kontakta Kontaktcentrum och diskutera ert ärende innan ni bestämmer er för att lämna in ett klagomål på Stockholm International Preschool Kungsholmen. Telefonnummer: 08-508 330 00.