Synpunkter, beröm och klagomål

Vi har som mål att erbjuda god kvalitet på vår förskola. Inget är så bra att det inte kan bli bättre och synpunkter och klagomål bidrar till att utveckla verksamheten.
Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad det är som du inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra.
Vem framför jag mina klagomål till? Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar, framför det i första hand till ditt barns pedagoger. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till förskolechef.

Steg 1. Pedagoger
I första hand vänder ni er till pedagogerna med hjälp av mail eller telefonsamtal.
Varje avdelning har ett eget tel. nummer samt egen mejladress.

Steg 2. Rektor
Nästa steg vänder ni er till rektor genom att boka ett möte ta kontakt via mail eller telefon.
Olga Munther: 070 961 55 80  forskolechef@sipkungsholmen.se

Steg 3. Huvudman
Nästa steg är att vända sig till styrgruppsombud Hadeel Abbas det gör ni via mail forskolechef@piongrand.se
Alternativ att höra av sig till huvudmannen direkt då kontaktar ni Anders Grahn via email andersgrahn@tivoliforskolor.se

Utbildningsförvaltningen
Sista steget är att kontakta utbildningsförvaltningen.

Du kan även skicka in klagomål, beröm och idéer kring förskola och skola via http://www.stockholm.se. Du kan även kontakta Kontaktcentrum och diskutera ditt ärende innan du bestämmer dig för att lämna in ett klagomål på Kungsholmen International Preschool. Telefonnummer: 08 508 33 000